Monday, 9 December 2013

Pilihan Mama atau Pilihan Sendiri?

Assalamualaikum,
Yeah!!! Saya Nurhazwana telah tamat menghadapi SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) pada 27 Nov 2013 iaitu semasa Kertas Perdagangan. Dan diakhiri dengan calitan kek berwarna biru yang sangat nampak macam water colour. Hehehe~ celebrate last paper katanya. Okay, let's talk about my topic.

Baru-2 ini kita dikejutkan dgn banjir paling buruk di Malaysia. Diharapkan, sebagai rakyat yg prihatin marilah kita sama-2 berdoa semoga banjir aKan menjadi Surut. Amin...

Alright, mukadimmah Je tadi. Selepas exam hari tu, mama kata suruh saya jadi seorang guru. Saya ni dah lah tak pandai sangat mengajar orang.  Orang nak faham apa yg saya bagitahu pada mereka pun susah. Kata mama, saya pandai dalam jurusan / bidang Pendidikan Seni Visual dan Perdagangan. Tapi... Pada kajian saya tahun ni, Kementerian Pelajaran Malaysia mahu guru atau sesiapa yg ingin melanjutkan pelajaran ke maktab perguruan, result SPM kena credit 6 A bagi Semenanjung Malaysia. Hmm... Agak sukar untuk saya mencapai hasrat dan kehendak mama sebab saya lebih berminat dengan bidang lain.

Saya berminat dengan seni dan perniagaan. Minat untuk menjadi seorang grafic designer tapi susah sebab kerja itu kebanyakkan orang pandai. Nak jadi interior designer atau landscapr designer tapi kreatif mesti ada dalam diri. Photographer pun ramai tahu -..-'' Errrr..  Multimedia, animation. Banyak flow yg saya minat tapi tak tahu pilih apa.......

Dalam business, saya tertarik dgn job sebagai HR (Human Resources) Management. HR ni sangat penting bagi sesebuah company sebab dia pikul tanggungjawab besar. Saya minat sesuatu yg mencabar dan boleh banyak bergerak. Terlalu curious pasal job ni sampai sanggup buat research pasal HR tu. Hehehehe....

Saya berharap diberi petunjuk manakah lebih sesuai utk saya yg masih mentah lagi dalam memasuki alam kedewasaan dan akan menjadi lebih matang kelak. Harapan dan sokongan semua pihak amat saya hargai. Saya juga mengharapkan supaya pelajar lepasan spm bijak menentukan haluan hidup masing-2... :-)


Sunday, 6 October 2013

PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


Assalamualaikum and good morning semua! :D Hari ni actually Wana struggle lah pilih nak ambil course apa kalau dapat sambung belajar nanti. Pening! Ada certain cikgu kata Wana suka "tolong" orang. Dia suruh ambil hospitality. Say sorry, memang wana tak minat benda tu. Tapi.... Ada cikgu ni cerita pasal human resource. Wana tertarik nak tahu pasal kerjaya tu. Job tu adalah job yang mencabar sebab job tu pasal tanggungjawab kita kepada masyarakat. So, I have some information about this course I've got in some blog.

PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
BAB 1.0 : PENGENALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


1.1  PENGENALAN

Sumber manusia ditakrifkan sebagai sekumpulan kakitangan dan pekerja yang berkhidmat dalam sesebuah organisasi. Tidak mungkin sesebuah organisasi boleh wujud tanpa sumber manusia yang membantu atau mengendalikannya. Walaupun perniagaan lain sekalipun memerlukan kerjasama dari sumber manusia dari luar atau rakan-rakan perniagaan lain untuk wujud.


Tujuan diwujudkan pengurusan sumber manusia adalah untuk memastikan bahawa manusia yang diambil bekerja oleh organisasi digunakan dengan cekap dan berkesan dan mereka berupaya menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. Dahulu, sumber manusia dikenali sebagai ‘kos’ kepada organisasi kerana perlu dibayar gaji, diberi berbagai bentuk faedah dan cuti, bonus dan faedah kesihatan. Kini, mereka dikenali pula sebagai ‘aset’ kepada organisasi. Pada hakikatnya, manusia adalah nadi utama dalam sesebuah organisasi agar ia dapat bergerak dengan lancar. Anjakan paradigma inilah yang mencetuskan betapa pentingnya sesebuah organisasi menghargai hasil kerja yang berkualiti yang ditunjukkan oleh kakitangan dan pekerja mereka. Pengurusan tertinggi organisasi juga memastikan tenaga kerja yang menerajui organisasi mereka mampu memanifestasikan misi, objektif dan saranan korporat, dengan kata lain‘making things happen’. Oleh itu, pengurusan sumber manusia perlu untuk menentukan pencapaian objektif dan matlamat organisasi.


Pengurusan sumber manusia merupakan satu bahagian dalam pengurusan yang mempunyai hubungan yang rapat sesama individu. Di samping itu juga, ia menumpukan terhadap pencapaian dan kehendak serta keperluan kepada pelanggan, di mana ia boleh membantu organisasi memberi kepuasan kepada keperluan luaran pelanggan. Pengurusan sumber manusia merupakan aspek penting dalam strategi pembangunan sumber manusia yang merupakan kunci kepada kejayaan organisasi. Pekerja merupakan harta yang penting dan berharga berbanding dengan sumber lain dalam organisasi.


1.2  DEFINISI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Menurut Bohlander et al (2001), pengurusan sumber manusia merangkumi penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai untuk mencapai matlamat bersama. Manakala Ivencevich (2001) pula mentakrifkan pengurusan sumber manusia sebagai fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi bagi membantu memudahkan penggunaan sumber manusia secara berkesan untuk mencapai matlamat organisasi dan individu.


Di samping itu, terdapat berbagai perspektif terhadap fokus pengurusan sumber manusia iaitu:

·                     Pengurusan sumber manusia dianggap pengurusan manusia yang mengurus pekerja sebagai aktiviti langsung dan interpersonal.
·                     Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan personalia yang memberi penekanan kepada kemahiran teknikal untuk penilaian, pemilihan, latihan dan sebagainya.
·                     Pengurusan sumber manusia sebagai pengurusan strategik yang menekankan pekerja sebagai harta dalam sesebuah organisasi.


Pengurusan sumber manusia merujuk kepada amalan, dasar dan sistem yang mempengaruhi tingkahlaku, sikap dan prestasi pekerja. Antara amalan-amalan pengurusan sumber manusia termasuk menentukan keperluan sumber manusia (perancangan sumber manusia), menarik pekerja yang berkelayakan (perekrutan), memilih pekerja (pemilihan), mengajar pekerja bagaimana untuk melaksanakan kerja dan menyediakan mereka untuk masa depan (latihan dan pengembangan), memberi ganjaran kepada pekerja (pampasan), menilai prestasi pekerja (penilaian prestasi), dan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni (perhubungan pekerja), Noe et al. (2000).


Amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dibentuk dan digunakan untuk membantu mencapai matlamat dan objektif perniagaan dan organisasi. Menurut Tsui dan Gomez Meija (1998), Danaley dan Huselid (1996) amalan pengurusan sumber manusia yang berkesan perlu dikaitkan dengan prestasi organisasi di mana ia boleh mempengaruhi kepuasan pekerja dan pelanggan, inovasi, produktiviti dan juga pembangunan reputasi yang baik di kalangan organisasi lain.


Jadual 1.1 : Fungsi dan aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan Sumber Manusia.

Fungsi
Aktiviti
Perancangan dan Perekrutan
Temuduga, perekrutan, ujian
Latihan dan Pembangunan
Orientasi, kemahiran, latihan, pendidikan, peningkatan produktiviti, pembangunan dan laluan kerjaya
Pampasan
Mentadbir gaji dan upah, penyediaan faedah dan elaun, bonus, penghargaan dan pujian, pampasan eksekutif, penilaian pekerjaan, struktur pampasan
Prestasi
Mengurus prestasi, membentuk piawaian prestasi, tindakan pembetulan, kaedah penilaian, temubual prestasi
Kemudahan
Insurans, pengurusan cuti, pelan persaraan, pembahagian keuntungan
Perkhidmatan Pekerja
Program bantuan pekerja, pemindahan kerja, perkhidmatan
Rekod peribadi
Sistem maklumat, rekod tentang pekerja
Pekerja dan Hubungan Komuniti/ Masyarakat
Kajian sikap, hubungan pekerja, pematuhan peraturan dan polisi, disiplin,  undang-undang buruh
Keselamatan dan kesihatan
Pembentukan polisi, pemantauan pelaksanaan polisi, penguatkuasaan, pengawasan keselamatan, latihan keselamatan, ujian kesihatan, penyediaan peralatan perlindungan peribadi
Perancangan strategik
Pengurusan sumber manusia antarabangsa, ramalan perancangan, gabungan dan perolehan

Berdasarkan aktiviti di atas, maka prinsip pengurusan sumber manusia boleh dirumuskan seperti berikut:

1.                 Untuk membekalkan pekerja kepada organisasi, iaitu dengan jumlah yang cukup, mempunyai kemahiran yang sesuai dan pada masa yang sesuai. Proses ini meliputi perancangan, perekrutan, pemilihan, orientasi dan perancangan berterusan.
2.                 Untuk membantu meningkatkan kelayakan dan kemahiran pekerja dengan menyediakan program-program latihan dan pengembangan, bantuan pendidikan, pertukaran dan pengurusan kerjaya.
3.                 Untuk memotivasikan pekerja bagi meningkatkan keberkesanan melalui program insentif, penilaian prestasi, kualiti kerja dan program pembangunan organisasi.
4.                 Untuk memastikan pekerja yang berkebolehan kekal dan setia kepada organisasi melalui program seperti pampasan dan kemudahan, ganjaran, kenaikan pangkat, perhubungan majikan dan pekerja, dan program bantuan pekerja.
5.                 Untuk memberhentikan pekerjaan dalam suasana yang konsisten dengan matlamat organisasi, di samping tidak merendahkan martabat pekerja tersebut di mata pekerja lain.


1.3  FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Fungsi pengurusan sumber manusia merujuk kepada tugas dan kerja yang dilakukan oleh organisasi yang kecil atau besar dalam usaha untuk memberi dan menyelaras sumber manusia. Fungsi-fungsi ini meliputi pelbagai aktiviti yang memberi signifikan kepada semua bahagian dalam organisasi. Byres dan Rue (1998) telah mengenalpasti enam fungsi pengurusan sumber manusia iaitu:

1.                 Perancangan Sumber Manusia
2.                 Pembangunan Sumber Manusia
3.                 Pampasan dan Kemudahan
4.                 Keselamatan dan Kesihatan
5.                 Perhubungan Industri
6.                 Penyelidikan Sumber Manusia


Keenam-enam aktiviti tersebut boleh diperincikan seperti dalam Jadual 1.2 seperti berikut:

Perancangan, Perekrutan dan Pemilihan Sumber Manusia
·                     Melakukan analisa pekerjaan bagi melakukan keperluan yang spesifik bagi tugas-tugas individu dalam organisasi.
·                     Meramal keperluan sumber manusia bagi mencapai objektif sesebuah organisasi.
·                     Membangun dan melaksanakan rancangan bagi mencapai keperluan tersebut.
·                     Merekrut dan mengambil sumber manusia bagi memenuhi tugas-tugas spesifik dalam organisasi.
Pembangunan Sumber Manusia
§  Orientasi dan melatih pekerja
§  Mengurus dan mengimplimentasi pengurusan dan program-program pembangunan organisasi.
§  Membentuk kumpulan yang berkesan dalam struktur organisasi.
§  Mereka sistem bagi menilai prestasi setiap pekerja.
§  Bantu pekerja dalam membangunkan rancangan kerjaya mereka.
Pampasan dan Kemudahan
§  Reka dan implimentasi sistem pampasan dan kemudahan untuk semua pekerja
§  Memastikan pampasan dan kemudahan adalah adil dan konsisten.
Keselamatan dan Kesihatan
§  Reka dan implimentasi program yang memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin.
§  Memberi bantuan kepada pekerja yang mempunyai masalah peribadi yang boleh mempengaruhi prestasi kerja mereka.
Perhubungan Industri
·                     Sebagai orang tengah di antara organisasi dan kesatuan sekerja.
·                     Merekabentuk sistem bagi mengurus disiplin dan bantahan.
Penyelidikan Sumber Manusia
·                     Mewujudkan asas maklumat sumber manusia
·                     Bentuk dan implimentasi sistem komunikasi pekerja


1.4              CABARAN SUMBER MANUSIA

Perubahan yang berlaku pada hari ini dari segi globalisasi, teknologi dan lain-lain menyebabkan pengurusan sumber manusia perlu menjadi agen perubahan. Pengurus sumber manusia perlu membuat banyak perkara, memperkenalkan dasar baru, membentuk budaya kerja sihat, membuat organisasi lebih peka kepada persekitaran., fleksibel dan terus bersaing di samping sentiasa memantau persekitaran organisasi.

1.4.1        Perubahan Teknologi
Teknologi yang serba canggih pada masa kini membolehkan pengurus sumber manusia menjadi lebih berkesan di samping dapat mempercepatkan perjalanan berbagai fungsian sumber manusia. Di samping itu, perubahan teknologi memerlukan pekerja yang lebih berpengetahuan  yang boleh membantu pihak pengurusan untuk mengesan dan menyelesaikan masalah serta membuat keputusan tentang bidang kerja mereka.

1.4.2        Perubahan Trend Pekerjaan
Lebih ramai kaum wanita memasuki pasaran kerja pada masa kini memerlukan perubahan kepada beberapa aspek fungsian sumber manusia. Ini adalah untuk mengekalkan tenaga kerja di kalangan wanita di sektor pekerjaan, di samping untuk membantu kaum wanita yang menghadapi maslah semasa bekerja. Antara aspek yang diubah ialah cuti bersalin 60 hari yang diberikan kepada wanita, wujudnya organisasi yang memberi waktu kerja anjal untuk mengatasi masalah penjagaan kanak-kanak ketika ibu bekerja. Ini merupakan sebahagian dari perubahan yang dihadapi oleh pekerja wanita pada masa kini.

1.4.3        Buruh asing
Terdapat ramai pekerja negara luar terutamanya yang datang untuk bekerja di Malaysia seperti pekerja dari Indonesia, Filipina, Bangladesh dan Myanmar. Para pekerja dari kategori ini perlu mematuhi peraturan dan undang-undang buruh Malaysia di samping peraturan yang dikeluarkan khas untuk pekerja pendatang ini. Sebagai contoh, mereka perlu mendapat permit pekerjaan Malaysia sebelum bekerja di mana-mana syarikat di Malaysia. Selain itu, mereka perlu menjalani dan lulus ujian kesihatan terlebih dahulu.


1.5              KESIMPULAN

Pengurusan sumber manusia merupakan aspek yang perlu diberi perhatian oleh semua pengurus organisasi. Ini adalah kerana pekerja merupakan elemen yang penting dan berharga untuk mencapai keberkesanan organisasi. Fungsi sumber manusia seperti pampasan, perancangan dan perekrutan sumber manusia, pemilihan dan sosialisasi, latihan dan perhubungan industri merupakan aspek yang membantu mencapai keberkesanan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah organisasi.

Friday, 29 March 2013

Will be closed

Assalamualaikum,
Who remember me? Hehe, saya dah lama tak update blog. Hmm, tahun ni saya SPM. :) SPM 2013 yang wajib LULUS matapelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Okay! Sekarang saya semakin sibuk dengan belajar. So, blog ini mungkin akan berhenti sebentar untuk meng"update" diri dia. Hehehe, (bukan kau orang kisah =..=) erghh! Saya sekarang on the way nak siapkan folio Pend Seni Visual.Oh ye, saya buat Ukiran Kayu. Ini hiasan dinding aje. Nanti dah ada hasilnya, saya update yang baru :) Masalah? Ada. Saya dengan classmate saya bergaduh. Dah dua minggu tak bertegur. Campur cuti sekolah seminggu ni dah tiga minggu lah. Hahaha, dia lelaki. Saya tak tahu lah kenapa dia tak tegur dah. Pernah pandang dia, lepas tu alihkan pandangan ke tempat lain. Hmm, its okay :) My bestie? Alhamdulillah tak berpecah. Masih terjalin ukhuwah kami. Bahiq baq maut~ (Cinta kamu sampai mati) *kawan kelas Arab ajar saya* My love? Err, itu? Just perkenalkan dia seorang yang sempurna dihati saya. Pandai, pandai masak, suka main futsal, sebaya, tinggi, average, muka agak matang, cita-cita dia menarik (engineer), dan cukup imannya menjaga batas pergaulan. My Family? :) Always happy walaupun tanpa "seseorang" :')
MY LOVELY FAMILY